Apraksts

„Pārbaudes darbi literatūrā 4. klasei” ir metodiskais palīglīdzeklis skolotājiem, kas literatūras stundās strādā ar mācību komplektu Gunta Sālījuma, Vija Valtere. „Literatūra 4. klasei”.

Tie atbilst mācību priekšmeta „Literatūra” programmai un izmantojami kā tēmas nobeiguma pārbaudes darbi, vērtējami 10 ballu sistēmā. Pārbaudes darbi tiek piedāvāti divos variantos.

Publikācijas

Iesaki draugiem