Apraksts

Grāmatas "Mūzika 5. klasei" mācību gada caurviju tēma - deja no senatnes līdz mūsdienām. Grāmatas beigās ietverts mācību gada laikā apgūtās vielas apkopojums, kā arī neliels pārbaudes darbs, kas dos iespēju novērtēt skolēna zināšanas un prasmes visās mūzikas mācību jomās.

Iesaki draugiem