Apraksts

Darba burtnīcā ir vingrinājumi un uzdevumi mācību vielas labākai apgūšanai un nostiprināšanai, un testi zināšanu un prasmju pārbaudei.
Komplektā vēl ietilpst mācību grāmata „Fizika 8. klasei” un skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem