Apraksts

Mācību grāmatā īpaša uzmanība pievērsta rakstīšanai, gramatikas un valodas kultūras jautājumiem, kā arī tulkošanas iemaņu veidošanai. Katra temata beigās ir gramatikas uzdevumu pielikums, kurā skolēni var izmantot un nostiprināt savas zināšanas. Valodas apguves plānošanu atvieglo pārskata tabulas grāmatas sākumā, kurās parādīti nodaļu temati, apgūstamais gramatikas materiāls un valodas prasmes.

Iesaki draugiem