Apraksts

Grāmata ir pirmais darbs, kurā visaptveroši aprakstīti galvenie patērētāju tiesības regulējošie jautājumi, kā arī sniegts ieskats preču un pakalpojumu tirdzniecību regulējošās normās. Grāmata sniedz iespēju gūt plašas zināšanas par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem dažādās nozarēs, gan no atsevišķa patērētāja tiesību aspekta, gan saistībā ar patērētāju kolektīvajam interesēm.

Publikācijas

Iesaki draugiem