Apraksts

Zīlēna skolā bērni mācās rotaļājoties un praktiski darbojoties. Lai darbiņš veiktos, tas vispirms labi jāapdomā. Ne velti Zīlēns rosina ikvienu bērnu: „Apdomā labi, padari gudri!”
Zīlēna skolā jūsu bērns darbosies ar prieku. Arī jums šīs nodarbības patiks.
Didaktiskās spēles ir paredzētas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem visu valodas prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai. Komplektā ir 10 spēles, šabloni aploksnēm un metodiskie komentāri par katru spēli.

Iesaki draugiem