Apraksts

Grāmata paredzēta pirmsskolas, kā arī sākumskolas skolotājiem un vecākiem.
Tajā ir ietvertas tēlu kustību imitācijas, kustību rotaļas ar imitācijām, kustību imitācijas dažādās sižetiskās aktivitātēs.
Kustību imitācijas pārskatāmi ir sakārtotas tabulā, kurā attēlots imitējamais tēls, sniegts kustību apraksts un zīmējums.
Grāmatas iecere un saturs atklāj ne tikai kustību nozīmi bērna fiziskajā attīstībā. Kustības attīsta arī bērna intelektuālās spējas, iztēli, uzmanību, atmiņu, uztveri un domāšanu. Izpildot kustības, attēlojot savā darbībā dažādus dzīves notikumus un tēlus, bērni nosaka arī apkārtējās dzīves likumsakarības, mācās salīdzināt un analizēt.

Materiālu var iegādāties arī izglītības iestādes (juridiskas personas) izmantošanai tiešsaistes mācību materiālu platformā Māconis. Šādā gadījumā pēc iegādes saņemsiet aktivizācijas kodu, ko nepieciešams aktivizēt Māconī. Materiālu var izmantot vienu gadu no aktivizācijas dienas.

Iesaki draugiem