Apraksts

“Man ir bail no eksāmeniem. Kā lai es labāk sagatavojos angļu valodas pārbaudījumam? Vai kāds man var ieteikt labu padomu, kas noderētu, mācoties angļu valodu? Kādi uzdevumu veidi ir angļu valodas pārbaudījumā?” Vai arī tevi nomoka līdzīgi jautājumi?
Do the Test and Be the Best! ir angļu valodas vingrinājumu krājums ar audiodisku ikvienam 9. klases skolēnam, kurš gatavojas pamatskolas noslēguma pārbaudījumam.
Tajā atradīsi
 daudzveidīgus uzdevumus klausīšanās, sarunvalodas, lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmju uzlabošanai un pilnveidošanai,
 atsevišķu angļu valodas gramatikas jautājumu skaidrojumu latviešu valodā,
 audiodisku ar klausīšanās uzdevumu ierakstiem,
 audiodiska ierakstu tekstus labākai to izpratnei un pašpārbaudei,
 padomus latviešu valodā, kas palīdzēs izprast uzdevumu veidus, kā arī ieteikumus, kas noderēs gan pirms pārbaudījuma, gan tā laikā.
Vingrinājumu krājums Do the Test and Be the Best! palīdzēs tev sagatavoties pārbaudījumam un būt pārliecinātam par savām zināšanām!

Iesaki draugiem