Apraksts

Mācību grāmatu “Bioloģija 9. klasei. Cilvēks” autores Liesma Āboliņa un Maruta Kusiņa veidojušas, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra ieteikto projektā "Dabaszinātnes un matemātika" izstrādāto Mācību priekšmeta programmu bioloģijā 7.-9. klasei.

Grāmata palīdzēs uzzināt vairāk par cilvēka organismu un tā darbību, apgūt pētnieciskās darbības prasmes un iepazīt arī mūsdienu sasniegumus apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanā un veselības veicināšanā.

Aplūkotajos tematos izcelti jēdzieni, kuri skolēniem noteikti jāapgūst. Katrā tematā piedāvāts viens vai vairāki laboratorijas darbi, kā arī iespējams izstrādāt projekta atbalsta materiālos atrodamos darbus. Lai veicinātu labāku izpratni par dzīvības procesiem organismā un rosinātu iegūtās zināšanas izmantot praksē, katras nodaļas satura izklāstu papildina dažāda veida uzdevumi. Sadaļā "Dziedē sevi pats" ir piedāvāti vienkārši tautas medicīnas ieteikumi, kā nostiprināt un uzlabot veselību paša spēkiem. Katras nodaļas noslēgumā ir sadaļa "Mācies un pārbaudi sevi". Tajā ietvertajos uzdevumos ir informācija, kas papildina nodaļas temata izklāstu un noder, gatavojoties pārbaudes darbiem.

Iesaki draugiem