Apraksts

Mācību līdzeklis ētikā 2. klasei ir paredzēts 33 mācību stundām.
Galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai skolēni pilnveidotu izpratni par ētiskajām vērtībām, mācītos tās atpazīt ikdienas situācijās, prasmīgi izvēlētos savas rīcības veidu, ņemot vērā noteiktas tikumiskās vērtības.
Komplektā vēl ietilpst „Ētika. Burtnīca 2. klasei”.
Komplekts tulkots no latviešu izdevuma.

Iesaki draugiem