Apraksts

Atzīmējot Raiņa 150 gadu jubileju, Apgādā Zvaigzne ABC sērijā Skolas bibliotēka iznākusi Raiņa luga "Jāzeps un viņa brāļi".

Izdevumā ir Ingunas Daukstes-Silasproģes ievads, kas sniedz ieskatu Raiņa daiļrades laboratorijā lugas tapšanas laikā, piedāvā nopietnu lugas analīzi.
Par lugu "Jāzeps un viņa brāļi" I. Daukste-Silasproģe apgalvo: "Raiņa traģēdijā "Jāzeps un viņa brāļi" ietvertās problēmas, tiecība pēc ideāla, morāles un ētikas kategoriju aktualizēšana, pasaules (vides) un cilvēku attiecību tvērums sniedzas pāri dramaturga laikam, un luga ir uzmanības un pārdomu vērta arī 21. gadsimtā".

Šī grāmata ir saistoša ikvienam Raiņa literārā mantojuma pētniekam un jo īpaši noderīga vidusskolēniem un augstskolu studentiem literatūras padziļinātai apguvei.

Iesaki draugiem