Apraksts

Atzīmējot Raiņa 150 gadu jubileju, Apgādā Zvaigzne ABC sērijā Skolas bibliotēka iznākusi Raiņa luga "Pūt, vējiņi".

Izdevumā ir Ingunas Daukstes-Silasproģes ievads, kas sniedz ieskatu Raiņa daiļrades laboratorijā lugas tapšanas laikā, piedāvā nopietnu lugas analīzi.

Par lugu "Pūt, vējiņi" literatūrpētniece saka: "Lugā "Pūt, vējiņi!" Rainis ir ierakstījis latviešu nacionālo kodu, vērtības, kas sakņojas latviskajā arhetipiskajā pasaules uzskatā. Gadu gaitā vērtību sistēma ir mainījusies, tomēr tiecība pēc labā, skaidrā, patiesā ir palikusi. Šī Raiņa luga mūsdienu lasītāju rosina atgriezties pie saknēm, pie pamatiem, kuri nepieciešami, lai mūsdienu straujajā laikmetā nepazaudētu savu esību.”

Iesaki draugiem