Apraksts

Grāmatā apskatītais Eiropas vēstures periods aptver laiku apmēram no 1630. gada līdz 1760. gadam. Autors pievēršas absolūtisma un apgaismības laikmeta sabiedrības raksturojumam, valsts, baznīcas, reliģijas un zinātnes stāvoklim, raksturo mākslai un visai sabiedrībai nozīmīgo baroka stilu, izseko laikmeta filozofiskās domas attīstībai, apskatot daudzu filozofu (F. Bēkons, T. Hobss, B. Spinoza, G. Leibnics, R. Dekarts u.c.) darbību un idejas.
Šis mācību līdzeklis būs ne vien lielisks palīgs vidusskolēniem, studentiem, kultūras un izglītības darbiniekiem, bet arī labs izziņas avots visiem, kas interesējas par kultūras vēsturi.

Iesaki draugiem