Apraksts

Šī mācību komplekta moto ir „Vērtīgais manā pasaulē”.
Mācību komplekts rosinās jautājumus par literatūras kā mākslas veida specifiku, veidos priekšstatu par literāru darbu, tā īpašo pasaules atveides modeli, piedāvās spēles prieku par literatūras pamatveidu un visdažādāko žanru iepazīšanu. Mācību saturs, kas skolēnu ērtības labad izkārtots divās grāmatās, mudinās skolēnus saistīt literatūras un folkloras atziņas ar savu pieredzi, aicinās piedalīties lasītāju semināros, lai taptu par izglītotu lasītāju un domājošu personību.
„Literatūra 8. klasei. Skolotāja grāmata” piedāvā mācību priekšmeta programmu, pārbaudes darbu paraugus, metodiskas norādes, kā strādāt ar mācību grāmatu, u. c. noderīgu informāciju. Skolotāja ērtības labad grāmatā ievietoti materiāli .doc formātā. Iekļautos materiālus (pārbaudes darbus, pārbaudes darbu vērtēšanas kritērijus, skolēnu kartes u.c. materiālus) var gan saglabāt, gan izdrukāt.

Iesaki draugiem