Apraksts

Greznā iesējumā iznāk “Pasakas par ziediem” – ar skaistajām Kārļa Sūniņa ilustrācijām. Grāmata sagatavota pēc 1966. gada izdevuma, pievienojot Saulcerītes Vieses priekšvārdu 1974. gada izdevumam.

Nozied ziedi, izgaist krāsu un smaržu bagātība. Aiziet cilvēki ar saviem likteņiem, bēdām un priekiem. Bet pasaka paliek. Un līdz ar pasaku – viss labais un smejamais, saudzējamais un apkarojamais. Zied pasaku naktsvijole grāmatā, un mēs saņemam negaistošo iztēles burvību.
Saulcerīte Viese

Latviešu rakstnieces Annas Sakses stāstos, novelēs un romānos izpaužas smalks vērotājas talants un jūtīga cilvēka iekšējās pasaules izpratne. Daiļrades pēdējā posmā viņa pievērsusies literārajām pasakām. Anna Sakse krājumā “Pasakas par ziediem” stāsta par mīlestību, jūtu daudzveidību un parāda cilvēka rakstura un iekšējās pasaules daudzšķautnainību. Anna Sakse ir teikusi: “Pasakas ir viens no visvecākajiem un mūžam jauns žanrs.” Latviešu gleznotājs
Kārlis Sūniņš bija akvareļglezniecības vecmeistars. Vistuvākās Kārlim Sūniņam bija ainavas un klusās dabas. Viņš darbojies arī grāmatu mākslā. Mākslinieka gleznotie ziedi sākotnēji bija paredzēti citai grāmatai, kuru neizdeva. Lai darbi neaizietu zudumā, rakstniece par katru akvarelī attēloto ziedu sacerēja pasaku, un tapa “Pasakas par ziediem”.

Iesaki draugiem