Apraksts

Grāmatā stāstīts par latviešiem PSRS varas virsotnēs 20. gs. 20.–30. gados, par viņu ilūzijām un traģisko likteni staļinisko represiju dzirnās. Vēsturnieku Vitālija Šaldas, Ērika Jēkabsona, Toma Ķikuta un Jāņa Riekstiņa sagatavotajās Jāņa Rudzutaka, Jukuma Vācieša, brāļu Mežlauku un Roberta Eihes portretu skicēs, kā arī apcerēs par laikmetu un vidi, kurā šie un citi latvieši padomju impērijā darbojās, apkopots bagātīgs faktu materiāls un mēģināts rast atbildi uz historiogrāfijā līdz šim nepietiekami iztirzātiem jautājumiem. Skaudra patiesība ir tāda, ka vieni un tie paši cilvēki nereti bija ekstrēmisma veidotāji un īstenotāji un arī tā upuri.

Autoru tekstu papildina daudzas retas fotogrāfijas un minēto apmēram tūkstots personu anotēts rādītājs. Šie daudzie uzvārdi un tiem pievienotie dzīves gadi, cik nu tos dažādos uzziņu avotos izdevies noskaidrot, uzskatāmi parāda, ka grāmatā apkopotais materiāls ir stāsts ne tikai par atsevišķu padomju lielvalsts varas virsotnē nonākušajiem, bet arī par daudziem citiem latviešiem staļiniskajā Padomju Savienībā. Un tā ir veselas paaudzes biogrāfijas daļa. Tā kā grāmata domāta plašam lasītāju lokam, lai atvieglotu orientēšanos vēsturiskajā materiālā, tās nobeigumā pievienots arī neliels glosārijs.

Iesaki draugiem