Apraksts

Vai tiešām mūks, kas pavadījis dzīvi klosterī, raksta par mandalām? Jā, Bruno Bārnharta grāmatu var saukt par neparastu. Tā atklāj kristīgās mistikas jeb gudrības tradīcijas saknes un iespējas mūsdienās. Būdams mistiķis, Bruno Bārnharts vienlaikus ir konservatīvs un moderns. Konservatīvs, jo viņš zina, kas ir aizsargāšanas vērts, – dzīvi pārveidojošais evaņģēlijs. Radikāli mūsdienīgs – jo viņš nesaudzē mazsvarīgas vai nejaušas parādības kristietībā, kuras konservatīvie viltus“tradīciju aizsargātāji” mēdz pārdievot.

B.Bārnharts uzsver, ka kristīgās gudrības tradīcijas centrā ir pieredze un izpratne par vienotu realitāti, kas atklājas četrās dimensijās: Dievs (Viens), Vārds (Divi), Gars (Trīs) un Kosmoss (Četri). “Otrā Vienkāršība” mudina kristietību izrauties no ieslodzījuma Divi ietvarā (kārtība, racionalitāte, “vīrišķais”) un no jauna atklāt tās fundamentālo saikni ar Viens (klusās kontemplācijas sfēra un Dievs, kas ir pārāks par visiem viņa attēlojumiem), Trīs (personiskā izaugsme un attiecības, “sievišķais”) un Četri (sociālais taisnīgums, vide, fiziskums).

Bruno Bārnharts mūs aicina gudrības ceļā, kas māca visu radīto realitāti pieredzēt vienotībā ar Dievu. Tas ir ļoti vienkārši, bet labākajā gadījumā to saprotam tikai pēc ilgas maldīšanās savā samudžinātajā dzīvē.

Mēs visi pametam “Pirmo vienkāršību”. Tāda ir cilvēka veidošanās cena. Kādā mirklī negaidīti zaudējam vai apzināti atmetam savu “naivumu” un skatāmies uz pasauli ar (kaut ko) zinošām, bet skumjām acīm. Laimīgā kārtā tas vēl nav viss. Mūs gaida “Otrā vienkāršība”. Tad pat niecīgs pieredzes mirklis ir svarīgāks par daudziem vārdiem.

Bruno Bārnharts (1931) dzīvo ASV un pieder pie senas Benediktiešu ordeņa kongregācijas, kas praktizē eremītisku dzīves veidu, – kamalduliešiem (OSBCam). “Garīgās dimensijas iekšēja apgūšana, klusuma un kontemplācijas uzsvēršana, lēna iemājošana Dieva Vārdā un rāma psalmu apcere ir kamalduliešu garīguma pīlāri,” raksta arhibīskaps Kosmo Frančesko Rupi.

Iesaki draugiem