Konkursa “Izglītība Latvijas nākotnei” 3. kārtas rezultāti

2024-01-29

Apgāda Zvaigzne ABC izsludinātā konkursa “Izglītība Latvijas nākotnei” pēdējā – 3. kārta ir noslēgusies 2023. gada 31. decembrī, un žūrija ir izvērtējusi visus iesniegtos konkursantu pieteikumus.

Milzīgs paldies ikvienam autoram, kurš pieteicās konkursam! Konkursa 3. kārta salīdzinājumā ar iepriekšējām kārtām izcēlās ar īpaši lielo konkursantu skaitu. Arī šajā reizē iesniegto darbu tematika bija varen plaša, par ko liecina arī darbu vērtēšanā iesaistīto žūrijas locekļu sastāvs – pieteikumu vērtēšanā piedalījās apgāda speciālisti no eksakto izdevumu grupas, dabaszinību grupas, latviešu valodas, literatūras un mākslas grupas, sabiedrisko zinātņu grupas, sākumskolas projektu grupas, interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas un valodu grupas. Vērtēšanas darbs bija atbildīgs, apjomīgs, bet arī patīkamu pārsteigumu pilns.

Žūrija šajā kārtā lēma piešķirt vienu pirmo vietu, divas otrās vietas, bet trešās vietas ieguvēju konkursa noslēdzošajā kārtā nav. Veicināšanas balvu saņem četru iesniegto darbu autori.

1. vietu un 3000 eiro lielu naudas balvu saņem Jānis Čilipāns par savu izstrādāto mācību grāmatu inženierzinībās 7. klasei.

2. vietu un 2000 eiro lielu naudas balvu saņem Ilze France un Laine Blūma par ieceres aprakstu mācību uzdevumu krājumam 4.–6. klašu skolēniem “Matemātika ir visapkārt”.

2. vietu un 2000 eiro lielu naudas balvu saņem Jānis Bisenieks par ieceres aprakstu darba lapu krājumam ķīmijā 10. un 11. klasei.

Veicināšanas balvu 300 eiro apmērā iegūst Paula Januškēvica par 4. klašu skolēniem sociālajās zinībās izmantojamas tiešsaistes mācību spēles “Kā atšķirt vēlmes, vajadzības, kontekstu” izstrādi, Nadija Strazdiņa par kustību precizitāti nostiprinošu sporta vingrinājumu krājumu “Spēles un rotaļas” pirmsskolas audzēkņiem, Dace Taurīte par darbu pirmsskolas audzēkņiem “Elza stāsta par Latviju”, kā arī Aija Šmeisa par uzdevumu krājumu krievu valodas apguvei vidusskolas audzēkņiem “Nedaudz par dažādo”.

Apsveicam balvu ieguvējus! 

Paldies arī citu iesniegto darbu autoriem par vēlmi un drosmi piedalīties! Pateicamies arī par iespēju apjaust, ka Latvijas skolās darbojas daudz radošu cilvēku, kuriem rūp izglītība Latvijā, kuri par to domā arī ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem nodarbību laikā un savā brīvajā laikā spēj radīt tik brīnišķīgus mācību līdzekļus! Ar vairākiem balvu neieguvušajiem autoriem sazināsimies par iespējām sadarboties viņu iesniegtā darba vai tā daļas pilnveidošanā un izdošanā.

Atgādinām, ka Apgāds Zvaigzne ABC izsludinātā konkursa “Izglītība Latvijas nākotnei” mācību līdzekļu autoriem norises laiks bija no 2023. gada 5. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim trijās atsevišķās kārtās, un tā kopējais balvu fonds bija 23 000 eiro.

Tiekamies atkal citu reizi!

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem