Noslēdzies Apgāda Zvaigzne ABC detektīvromānu konkurss

2017-06-07

Ar žūrijas komisijas sēdi 5. jūnijā ir noslēdzies Apgāda Zvaigzne ABC rīkotais detektīvromānu konkurss “Zvaigznes detektīvs”.

Konkursa mērķis bija veicināt jaunu, kvalitatīvu latviešu detektīvromānu tapšanu, stiprināt detektīvžanra prestižu lasītāju vidū, rosināt gan jau pieredzējušus autorus, gan debitantus radīt jaunus darbus, kā arī paplašināt žanra robežas, piedāvājot lasītājam romantisko detektīvromānu, fantastikas detektīvromānu, vēsturisko detektīvromānu un citu veidu darbus, kuros saplūst dažādu žanru iezīmes.

Konkurss noritēja divās kārtās: pirmajā kārtā darbus varēja iesniegt no 2016. gada aprīļa līdz jūlijam, otrajā – no 2016. gada augusta līdz 2017. gada janvārim. Darbu iesniegšana noritēja anonīmi. Profesionāla žūrijas komisija iesniegtos darbus izvērtēja sešu mēnešu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām. Tika vērtēti tādi kritēriji kā iesniegto darbu atbilstība žanra prasībām, sižeta oriģinalitāte, mākslinieciskums, kompozicionālais veselums, autora spēja uzturēt intrigu līdz beigām, kā arī darba stils un valoda.

Konkursa pirmajā kārtā tika iesniegti seši manuskripti, diemžēl neviens no tiem nebija atbilstošs konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, tāpēc žūrija šajā kārtā lēma godalgas nepiešķirt. Konkursa otrajā kārtā tika iesniegti piecpadsmit manuskripti. Žūrija izlēma piešķirt trīs godalgas: Janas Veinbergas romānam “Svešais draugs”, Ingunas Dimantes romānam “Nāve Kraukļu ciemā” un īpašu godalgu par laikmetīgu detektīvžanra interpretējumu – Ievas Melgalves romānam “H+”.

Interesi ir izraisījuši arī vairāki citi iesniegtie manuskripti, tāpēc to autoriem tiks piedāvāta sadarbība ar Apgādu Zvaigzne ABC darbu eventuālai publicēšanai. Ar šiem autoriem apgāda darbinieki sazināsies individuāli.

Apgāda Zvaigzne ABC jau daudzu gadu garumā regulāri rīkotie literārie konkursi – gan bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras konkurss “Zvaigznes grāmata”, gan romānu konkurss “Nacionālais bestsellers”, gan fantāzijas un fantastikas īsprozas konkurss “Sapņu laiks” un citi – jau kļuvuši par sava veida tradīciju. Šie konkursi dod iespēju publicēties daudziem jauniem autoriem, un latviešu literārā ainava, pateicoties šiem konkursiem, katru gadu papildinās ar jauniem un kvalitatīviem darbiem.

Paldies visiem, kas piedalījās konkursā “Zvaigznes detektīvs”!

Iesaki draugiem