Rokasgrāmata aizbraucējiem uz Lielbritāniju

2011-12-14

Kaut gan ekonomiskā situācija Latvijā šķietami uzlabojas, turpretī dažās citās Eiropas valstīs tā tiek uzskatīta par nestabilu un šaubīgu, cilvēku vēlme izmēģināt savu laimi ārzemēs nav mazinājusies. Iemesli atrast savu veiksmes formulu turīgākajās Eiropas Savienības zemēs ir visdažādākie, un neba vienmēr tie saistās ar dzimtenes pamešanu uz visiem laikiem.

Kaut gan ekonomiskā situācija Latvijā šķietami uzlabojas, turpretī dažās citās Eiropas valstīs tā tiek uzskatīta par nestabilu un šaubīgu, cilvēku vēlme izmēģināt savu laimi ārzemēs nav mazinājusies. Iemesli atrast savu veiksmes formulu turīgākajās Eiropas Savienības zemēs ir visdažādākie, un neba vienmēr tie saistās ar dzimtenes pamešanu uz visiem laikiem.

Viena no valstīm, kura ir visiekārojamākā gan izglītības turpināšanai, gan ienesīgāka darba meklējumos, allaž bijusi Apvienotā Karaliste jeb, kā parasti to mēdz dēvēt, Lielbritānija. Mēs gan it kā daudz zinām par britu humora izjūtu un uzvedību futbola arēnā vai pēc trakulīgajām vecpuišu ballītēm, taču par likumiem un nosacījumiem, kas būtu jārespektē, nonākot Albionas krastos, zināšanu ir maz vai nemaz.

Izdevuma autore Jana Šablovska , ilgāku laiku dzīvodama Lielbritānijā, ne reizi vien ir saskārusies ar latviešu apjukumu un pārsteigumu, kādu nākas pārdzīvot, kad jaunos sprīdīšus sagaida nākamā mītnes zeme.
Rokasgrāmata aizbraucējiem uz Lielbritāniju korektā un lakoniskā veidā sniedz informāciju ikvienam, kuru interesē pats svarīgākais, lai šajā valstī nejustos kā svešinieks vai apmaldījies. Ja ir nodoms doties uz Lielbritāniju izmēģināt spēkus darbā vai iemantot jaunu dzīvestelpu, šī nelielā grāmata var kļūt par ideālu sabiedroto. To lasot, iespējams uzzināt, kas būtu izdarāms jau pirms aizbraukšanas un kas – tiklīdz esat ieradušies valstī, kuras likumi palaikam ir tiklab demokrātiski, cik reizēm savādi. Parasti ārzemēs mūsu pieredze galvenokārt nejaušu gadījumu rezultātā papildinās ar noteiktu pienākumu apzināšanos, kas konkrētā valstī ir obligāti. J. Šablovskas rokasgrāmatā gana daudz lappušu veltīts tam, kādas ir jūsu tiesības, uzsākot darba un dzīves gaitas Lielbritānijā, un tas ir ne mazāk nozīmīgi. Sevišķa uzmanība grāmatā veltīta nodokļiem un pabalstiem.

Ja aizbraucējs vēlas doties uz Lielbritāniju, līdzi ņemot arī bērnus, tādā gadījumā noderīga būs informācija par izglītības iespējām.

Lai nevajadzētu lieki tērēt laiku, tīmeklī meklējot vietnes, kas norādītu virzienus, kuros būtu sameklējama nepieciešamā informācija, rokasgrāmatā dotas daudzas interneta adreses, mājaslapas, kuras atverot potenciālajam britu zemes apguvējam ir iespējams atrisināt konkrētas un aktuālas problēmas.

Taču J. Šablovskas rokasgrāmata nav paredzēta tikai šauram interesentu lokam – tajā izlasāmais ir pietiekami saistošs gan tiem, kas paliks Latvijā savu drauga vai radinieka pavadītāju pulciņā, gan tiem, kuri vispār vēlas iepazīties ar ikdienas realitāti, ar kādu Lielbritānijā saskaras šīs senās salu valsts iedzīvotāji.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem