Iznāk romāns par rakstnieka Matīsa Kaudzītes sievu Līzi - papildināts ar fotogrāfijām un video!

2011-06-16

Rakstniece Inguna Bauere lasītāju vērtējumam nodod savu jauno romānu par Matīsa Kaudzītes sievu Līzi Rātminderi ̶ "Skolas Līze".

Rakstniece Inguna Bauere lasītāju vērtējumam nodod savu jauno romānu par Matīsa Kaudzītes sievu Līzi Rātminderi  ̶  Skolas Līze.

Inguna Bauere romānā “Skolas Līze” ataino vēsturisku personību dzīvi uz plašas, precīzi tēlotas laikmeta ainas fona no 18. līdz 20. gadsimtam. Līdzīgi  kā savā iepriekšējā darbā “Lizete, dzejniekam lemtā” (kura centrā ir nevis pats Kārlis Skalbe, bet gan viņa sieva Lizete), romānā “Skolas Līze” centrālais tēls ir rakstnieka Matīsa Kaudzītes sieva, Vecpiebalgas skolotāja meita Līze Rātmindere. Grāmatā līdztekus Līzes dzīvei īpaši plaši stāstīts arī par jaunlatviešu kustības veidošanos 19. gadsimta vidū, par tautiskās atmodas laikiem un romāna “Mērnieku laiki” tapšanu un prototipiem.

Romāna tapšanas gaitā Inguna Bauere ir ieguldījusi lielu darbu, ar hronistes cienīgu dedzību izzinot vissīkākās Vecpiebalgas novada vēstures un iedzīvotāju likteņu detaļas. Autore prasmīgi izmanto arī senāko latviešu valodā rakstīto tekstu fragmentus, laikmetam un novadam atbilstošu leksiku un stilu. Interesants un savdabīgs ir rakstnieces skatījums, Latvijas vēstures laikposmu no 18. gadsimta 20. gadiem līdz pat 19. gadsimta beigām atainojot galvenokārt no spilgti portretētu dažādu paaudžu sieviešu – Līzes Rātminderes senču – skatpunkta.

Lasītāju interesi noteikti saistīs mazzināmi fakti no Andreja Pumpura, Ausekļa, Ata Kronvalda, brāļu Kaudzīšu un citu jaunlatviešu kultūras darbinieku dzīves. Īpaši saistoši ir meklēt romāna tekstā kopsakarības, personības un notikumus, kurus brāļu Kaudzīšu iztēle pārveidos un iemūžinās romānā “ Mērnieku laiki”.

Rakstniece Inguna Bauere ir dzimusi Cēsīs, bet bērnību pavadījusi Liepājā. Šobrīd dzīvo Vecpiebalgā un strādā Ērgļu arodvidusskolā. Autore sarakstījusi jau vairāk nekā 10 grāmatas, ir bijusi Apgāda Zvaigzne ABC rīkotā konkursa “Zvaigznes grāmata” laureāte.


Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem