Semināra videoieraksti par mācību grāmatām un līdzekļiem

2024-06-11

Aicinām noskatīties videoierakstus no informatīvā semināra par mācību līdzekļiem, kurš norisinājās 2024. gada pavasarī.

Seminārā Zvaigzne ABC redaktori un speciālisti stāstīja par

  • šobrīd pieejamajiem mācību materiāliem: pārstrādātajām un jaunajām mācību grāmatām, mācību līdzekļiem, kuri atbilst aktuālajam izglītības standartam;
  • topošajām mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, kuri tiek izstrādāti atbilstoši aktuālajam izglītības standartam;
  • senāk publicētiem mācību izdevumiem un papildmateriāliem, kurus var izmantot mācību darbā; 
  • tiešsaistes mācību materiāliem un to abonēšanas iespējām izglītības iestādēm;
  • Zvaigzne ABC mājaslapu un platformu “Māconis”.

Aktuālie mācību materiāli sākumskolā

Aktuālie mācību materiāli matemātikas mācību jomā

Aktuālie mācību materiāli dabaszinātņu mācību jomā

Aktuālie mācību materiāli valodu mācību jomā

Aktuālie mācību materiāli kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā

Aktuālie mācību materiāli tehnoloģiju mācību jomā

Aktuālie mācību materiāli sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā

Papildmateriāli integrētām mācībām, klases stundām, pašvadītām mācībām

Zvaigzne ABC mājaslapa izglītības iestādēm un tiešsaistes mācību materiālu platforma “Māconis”

Iesaki draugiem