No Lijas Brīdakas atvadoties

2022-09-19

"Šī vasara kā vēl aizvien mans mūžs.
Es saulei pateicos,
Nav mīlot žēlojusi."

Skumju brīdī esam kopā ar Lijas Brīdakas tuviniekiem un talanta cienītājiem, dzejnieci mūžībā aizvadot.

Apgāds Zvaigzne ABC

Iesaki draugiem