“Sudrabiņš” – romāns par Jāni Sudrabkalnu

2021-10-26

Vēsturiskos un biogrāfiskos romānus, ko rakstnieks Valdis Rūmnieks radījis sadarbībā ar literātu un režisoru Andreju Miglu, jau vairāk nekā desmit gadu atzinīgi novērtē gan lasītāji, gan kritiķi.

Šo romānu vidū ir darbi “Čaks” (2010) par ievērojamo latviešu dzejnieku, “Viestura zobens” (2012) par senlatviešu virsaiti Viesturu, “Trīs zvaigznes” (2013) par tēlnieku Kārli Zāli. Tagad šiem darbiem piepulcējas romāns, kuru Valdis Rūmnieks sarakstījis jau bez līdzautora – “Sudrabiņš” par latviešu dzejnieka Jāņa Sudrabkalna dzīvi. Interesanti atzīmēt, ka divos no iepriekš nosauktajiem darbiem Sudrabkalna tēls jau tika epizodiski iekļauts, tāpat dokumentālas liecības par dzejnieka vēlīno gadu dzīvi iezīmējas Valda Rūmnieka memuāru grāmatā “Starp Mežaparku un Murjāņiem” (2018). Ar romāna “Sudrabiņš” izdošanu Apgāds Zvaigzne ABC atzīmē rakstnieka 70. jubileju.

“Sudrabiņš” ir darbs, kurā pirmo reizi latviešu literatūrā ietverts vienlaikus plašs biogrāfiskais materiāls un ļoti personisks skatījums uz Jāņa Sudrabkalna neparasto, talantīgo un traģisko personību. Autors izseko literāta gaitām gan laikposmā pirms Otrā pasaules kara, kad dzejnieks ir viens no spožākajiem un oriģinālākajiem latviešu liriķiem, gan pēckara gados, kad Sudrabkalns salūst zem režīma spiediena un, baiļu dzīts, kļūst par “galma dzejnieku”.Rakstnieka interesi par Jāni Sudrabkalnu vispirms rosinājusi personiska pazīšanās. Autora vecāku ģimene vairāk nekā divdesmit gadus dzīvoja Mežaparkā dzejniekam kaimiņos, un šādi rakstnieks ieguvis daudz nepastarpināta, unikāla materiāla, kas atspoguļots arī romānā “Sudrabiņš” – autora atmiņu vidū ir gan sadzīviski kuriozi, gan zīmīgas un dramatiskas epizodes. Romāna tapšanā svarīgs bija arī fakts, ka pašlaik lasītāju vidū ir pastiprināta interese par latviešu literātu biogrāfijām, un arī padomju gados rakstošo autoru personības ir pelnījušas plašāku atspoguļojumu. Valdis Rūmnieks atzīst, ka aicinājumus sarakstīt romānu par Jāni Sudrabkalnu atkārtoti izteikuši gan lasītāji, gan bibliotēku un skolu darbinieki.

Romāns aptver visu dzejnieka dzīvi no bērnības līdz pat traģiskajai mūža nogalei, šādi nodrošinot plašu skatījumu ne tikai uz Sudrabkalna personību, bet arī uz 20. gadsimta latviešu literatūras ainavu kopumā. Tādējādi ir paredzams, ka “Sudrabiņš” būs vērtīga un saistoša lasāmviela gan tiem, kuri interesējas par Latvijas literatūras un kultūras vēsturi, gan tiem, kuri novērtē biogrāfisko literatūru kopumā.

Pieejama arī e-grāmata.

Iesaki draugiem