Iznākusi Bila Plotkina grāmata “Mežonīgais prāts”

2020-05-21

Apgādā Zvaigzne ABC izdota Bila Plotkina grāmata “Mežonīgais prāts. Nepieradinātās cilvēka psihes rokasgrāmata”. Pērn latviešu valodā tika izdota un popularitāti ieguva viņa grāmata “Dvēseles mākslas”.

Būdams psiholoģijas doktors, Bils Plotkins uzskata, ka tradicionālā Rietumu psiholoģija pārāk daudz uzmanības pievērš problēmām, simptomiem, diagnozēm un ārstēšanai, bet pārāk maz pilnam cilvēktapšanas procesam. Rietumu psiholoģijā piedāvātie paņēmieni, kā sevi saprast, traucē spējai piedzīvot veselumu un sasniegt pilnīgu briedumu. Tāpat arī standarta izglītības un reliģiskās iestādes vai nu apspiež vai nespēj atraisīt cilvēcisko potenciālu un izcilību, spēju patiesi nobriest un palīdzēt padarīt pasauli labāku.

Taču cilvēka psihei piemīt dažādas spējas un apbrīnojami resursi. Bils Plotkins uzskata, ka cilvēkiem jāsamazina atkarība gan no citu cilvēku – garīdznieku, terapeitu, konsultantu, ģimenes locekļu, psihiatru u.c. – psiholoģiskajiem, sociālajiem un profesionālajiem resursiem, gan no psihofarmakoloģisko vielu (vienalga, ārsta parakstītu vai pašu izvēlētu) ietekmes uz nervu sistēmu. Iedzimtie psiholoģiskie resursi var palīdzēt atplaukt mūsu lielākajam potenciālam un veicināt nonākšanu pie īstās patības. Kā visefektīvāk tuvoties veselumam un piedalīties veseluma atdzīvināšanā? Šī grāmata piedāvā atbildi.

“Mežonīgais prāts” palīdz ne vien identificēt cilvēka patības šķautnes, bet arī iepazīt bērnībā izveidojušās fragmentētās un ievainotās subpersonības – aizsargmehānismus, kas liedz pilnībā īstenot dvēseles uzdevumus. B. Plotkins ir pārliecināts: lai atgūtu cilvēcisko veselumu, nepietiek tikai ar psiholoģisko simptomu apspiešanu, atgūšanos no traumām un atkarībām vai stresa mazināšanu. Mums ir pilnībā jāizdzīvo visas sava mežonīgā prāta šķautnes, lai dzīve kļūtu par lielāko stāstu, uz kuru esam spējīgi – ne vien mūsu pašu, bet visas plašās Zemes kopienas labā.

Juris Rubenis, kas praktizē Bila Plotkina metodi, saka: “Esmu pārliecinājies par to, cik patiesi iedarbīgas ir Plotkina radītās metodes. Dvēsele vienmēr atpazīst sevi dabā.”

Bils Plotkins, Ph. D., ir dzīļu psihologs, grāmatas “Dvēseles mākslas” autors. Uz psiholoģiju viņš raugās ekocentriski un jau gandrīz 40 gadus vada cilvēkus ceļojumos uz neskartām vietām dabā un dvēseles pirmatnējos dziļumos.

Pieejama arī e-grāmata.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte.

Iesaki draugiem