Drošība internetā

2009-07-08

Mūsdienās arvien pieaug to cilvēku skaits, kuru mājas nav iedomājamas bez datora un interneta pieslēguma. Datora ar interneta pieslēgumu izmantošana paver ārkārtīgi plašas iespējas - var atrast informāciju par jebkuru interesējošu tematu, uzzināt daudz ko vairāk par jau it kā zināmām lietām, sazināties ar vienaudžiem visā pasaulē, piedalīties dažādos konkursos un izpausties līdz šim neapgūtās sfērās. Šķiet, ka visa pasaule ir pēkšņi kļuvusi aptverama un ka nekas nav neiespējams.

Mūsdienās arvien pieaug to cilvēku skaits, kuru mājas nav iedomājamas bez datora un interneta pieslēguma. Datora ar interneta pieslēgumu izmantošana paver ārkārtīgi plašas iespējas – var atrast informāciju par jebkuru interesējošu tematu, uzzināt daudz ko vairāk par jau it kā zināmām lietām, sazināties ar vienaudžiem visā pasaulē, piedalīties dažādos konkursos un izpausties līdz šim neapgūtās sfērās. Šķiet, ka visa pasaule ir pēkšņi kļuvusi aptverama un ka nekas nav neiespējams.

Tomēr katrā vidē, tāpat kā katrā pasaules valstī, ir savi noteikumi,  kuri tiek gan ievēroti, gan diemžēl arī pārkāpti. Vai esi kaut ko dzirdējis par tīmekļa ētiku? Tie ir nerakstīti pieklājības noteikumi,  kā uzvesties interneta bezgalīgajā telpā. Taču ne visi cenšas tos ievērot, tādēļ rodas dažādas situācijas, kurās cilvēki iepazīšanos ar tevi var izmantot ļaunprātīgos nolūkos. Par aktuālu problēmu mūsdienu sabiedrībā ir kļuvusi arī atkarība no interneta un datora – droši vien par to jau esi dzirdējis.

Drošība internetā ir ļoti svarīgs temats ikkatram no mums, tāpēc, izlasot grāmatiņu " Drošība internetā", uzzināt varbūt vēl nezināmo vai atkārtot jau zināmo varēs ne tikai skolēns, bet arī viņa skolotājs un vecāki, kuri vēlas būt informēti par savu un sev apkārtējo cilvēku drošību internetā, kā arī pārzināt ar internetu saistītos riskus. 

Grāmata izveidota ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta atbalstu, izmantojot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Centra "Dardedze" informāciju.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem