Asimetriskas dzīves ainas Dainas Grūbes jaunajā stāstu krājumā

2018-04-24

Pēc dzejas izlases “Atstāj mani mīlošu” (2013) un romāna “Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai” (2016) rakstniece Daina Grūbe nāk klajā ar pārsteigumu – īsprozas krājumu “Asimetrija”, par kuru pati autore saka: “Tie ir stāsti par parasto un citādo, par paliekošo un mainīgo, par būtisko un mazsvarīgo. Un visam pāri – par cilvēka iekšējo brīvību.”

Žanriski un intonatīvi daudzveidīgos stāstos, kuriem D. Grūbe devusi žanra apzīmējumus mikroromāns, gandrīz pasaka, monologs, impresija, pārskats u.c., savijies reālais ar fantastisko, komiskais ar dramatisko un traģisko. Šo stāstu lasīšana varētu būt salīdzināma ar sēdēšanu neierastā vietā vai pozā: uz taburetes maliņas, pie dīvāna, uz mašīnas jumta vai pie luksofora, gaidot iedegamies zaļo gaismu. “Asimetrijas” stāsti ir savā ziņā asimetriski arī prozas ritma un laika izjūtas ziņā – cik ātri laiks skrien stāstos “Vieglais” un “Trīspadsmit”, tik lēni, sekundi pēc sekundes, tikšķ stāstu “Viena diena manā mūžā...” un “Spārni” pulksteņa rādītāji. Vēl šie stāsti jāuztver kā rakstnieces saspēle ar lasītāju, liekot cītīgi izsekot ikviena stāsta varoņu gaitām – lai nepazaudētu pavedienu un pamanītu, kurā brīdī Daina Grūbe vēstījumu aprauj, maina tā virzienu vai noskaņu, ar smaidu vai nopietni atklājot kādu brīnišķīgu paradoksu.

Autore vienlaikus ar katram pazīstamu un pat sadzīvisku vidi prasmīgi rāda cilvēka iekšējās pasaules sarežģītos labirintus, bezdibeņus un virsotnes. Piemēram, stāsts “Lietussargs” ir vēstījums nevis par lietus apstākļos pielietojamo priekšmetu, bet gan par sievietes uzplaukšanu, par sievišķības atmodu, savukārt stāsts “Lelle” – par sāpju un ciešanu neizdibināmajiem cēloņiem un mūžīgo dzīvības un nāves ritu. Rakstnieces balss ir interesanta un savdabīga, sievišķīga un vieda, bet nevairās arī no rāmas ironijas. Laiks, jūtas un tiesības D. Grūbes stāstos savijušies vienotā vijumā, dzīve ir neparedzama un nepielūdzama, tāpēc maldīties, krist vai kāpt augšup – šī izvēle allaž paliek gan varoņa, gan lasītāja paša ziņā.

Krājums “Asimetrija” ir vēl viens lielisks pierādījums apgalvojumam, ka latviešu literatūra šobrīd piedzīvo renesansi!

Pieejama arī e-grāmata.

Iesaki draugiem