Atkārtoti izdots romantiskākais 90. gadu romāns

2017-04-12

Rakstniece, režisore, teoloģe Dace Priede ir autore, kuras grāmatām latviešu literatūrā ir īpašs liktenis.

Viņas romāni “Saule špagas asmenī”, “Kamenes uz stīgām”, “Mēnesstars pār jūru”, (kam sekoja turpinājums “Mēnesstars pār ezeru” un nesen – triloģijas noslēgums “Mēnesstars debesīs”), “Zirnekļa tīkls smilgās” un citi – kopā trīspadsmit izdoti darbi – lasītāju valdzina ne tikai ar sižetu, tēliem un iztēles bagātību, bet galvenokārt ar aizrautību un kaislīgumu, ar kādu tie rakstīti – un tāpat tiek arī lasīti. Dace Priede katrā savā grāmatā, šķiet, iegulda sirdi un dvēseli, tāpēc viņas darbos detalizēts reālisms savijas ar dziļu, pat smeldzīgu emociju gammu, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu. Lasītāju mīlestības un daudzo pieprasījumu dēļ Apgāds Zvaigzne ABC atkārtoti laidis klajā rakstnieces pirmo darbu, kas iemantoja atzinību 1994. gada žurnāla “Karogs” un uzņēmēja R. Gerkena rīkotajā romānu konkursā un kopš izdošanas bija kļuvis par bibliogrāfisku retumu – “Saule špagas asmenī”. Tāpat kā pirmais, arī jaunais izdevums klajā laists divās grāmatās.

“Saule špagas asmenī” ir romāns, kura darbība risinās vienlaikus divos līmeņos. Viens no tiem ir reālistiski tverta 20. gadsimta 70. gadu Latvijas vide, kurā par izdzīvošanu cīnās jaunā aktrise Arta. Kaismīgā, jaunā sieviete, šķiet, no dzīves nevēlas daudz – vien radošu darbu un mīlošu ģimeni – taču izrādās, ka arī šķietami ikdienišķa laime nebūt nav tik viegli notverama. Brīvdomīgā rakstura dēļ Artai neatrodas vieta dramatiskajā teātrī, bet, sākot strādāt Operetē, jāsastopas ar virkni šķēršļu – sākot ar padomju režīma uzspiestajām absurdajām normām un beidzot ar līdzcilvēku nenovīdību un kolēģu intrigām. Pēc tam, kad izirusi Artas pirmā laulība, kuru neiespējamu padarījusi vīrieša māte, cerību sola jaunas attiecības ar kolēģi Hariju, taču izrādās, ka jūtu poēziju krietni apēno sadzīves proza – dzimst bērni, trūkst līdzekļu izdzīvošanai, sākas konflikti, kaisle zūd, un ikdienas pelēkums pamazām draud aprīt Artas kaislīgo, radošo būtību. Tāpēc Artas dzīve nemanāmi ieslīd otrā plānā – viņas rakstītajā romānā par jauno baronu Žaku Ranē, kura dzīve romantizētā senlaiku pasaulē ir veltīta mirušā tēva atriebšanai, un tomēr šo it kā drūmo mērķi apstaro arī patiesa draudzība un mīlestība. Tomēr Žakam ir arī kāds rūpīgi glabāts noslēpums, kuru zina tikai Ranē dzimtas vecais kalps... Žaka stāsts romāna lappusēs cieši savijas ar Artas dzīvi, līdz notikumi abās pasaulēs sāk atbalsot cits citu, un rodas jautājums – kura tad ir īstā dzīve, un vai Arta un Žaks patiesībā nav viena un tā pati būtne divos laikmetos? Autore meistarīgi notur lasītāja uzmanību, vienlaikus risinot gan Artas reālistisko, gan Žaka romantisko stāstu un liekot lasītājam uzdot sev virkni būtisku jautājumu: kā atrast līdzsvaru starp miesu, kas prasa sadzīviskas ērtības, un garu, kurš vēlas lidot? Kāda cena ir atriebībai? Vai godīga nāve ir labāka izvēle par samocītu dzīvi?

Daces Priedes romāns “Saule špagas asmenī” vienlaikus ir saistoša, viegli atpazīstamām detaļām bagāta liecība par dzīvi Latvijā nepavisam ne tik senā pagātnē un uzvarošs aizrautīgas iztēles manifests, kuru ar prieku lasīs visu paaudžu un abu dzimumu lasītāji.

Pieejama arī e-grāmata.

Iesaki draugiem