Apgāda Zvaigzne ABC grāmatas - vēl draudzīgākas lasītājiem un videi

2008-09-04

Apgāds Zvaigzne ABC un Pasaules Dabas Fonds paraksta nodomu protokolu par videi draudzīgāku grāmatu piedāvājuma veidošanu Latvijā.

Apgāds Zvaigzne ABC un Pasaules Dabas Fonds paraksta nodomu protokolu par videi draudzīgāku grāmatu piedāvājuma veidošanu Latvijā.

2007. gada 12. septembrī Apgāds Zvaigzne ABC un Pasaules Dabas Fonds parakstīja nodomu protokolu par videi draudzīgāku grāmatu piedāvājuma veidošanu Latvijā. No Apgāda Zvaigzne ABC puses nodoma protokolu parakstīja Apgāda valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka, no Pasaules Dabas fonda puses – Fonda direktors Uģis Rotbergs.
Pasākuma laikā Vija Kilbloka uzsvēra, ka turpmāk vajadzētu pieaugt lasītāju interesei par videi draudzīgām grāmatām, kā arī sabiedrības pieprasījumam pēc videi draudzīgiem produktiem kopumā. FSC papīra izvēle grāmatu drukāšanai apliecina gan Apgāda Zvaigzne ABC gatavību sekmēt dabas resursu saglabāšanu un apkārtējās vides aizsardzību, gan rūpes par lasītāja redzes veselību un ērtībām. Savukārt lasītāja izvēlē, iegādājoties uz FSC papīra iespiestu izdevumu, izpaužas personiska līdzdalību dabas resursu saglabāšanā un aizsardzībā, jo, kā norādīja Pasaules Dabas Fonda direktors Uģis Rotbergs, izvēloties grāmatas, kas iespiestas uz FSC sertificētā papīra, lasītājs piedalās savas zemes mežu aizsardzībā.
Lasītājiem īpaši nozīmīgi ir, ka FSC papīrs, saskaņā ar ekspertu atzinumiem, ir draudzīgāks ne vien videi, bet arī lietotājam: lasot tekstu, kas iespiests uz FSC papīra, tiek nodrošināts lielāks komforts un saudzīgāka attieksme pret redzi. FSC papīrs ir vieglāks par ierasti lietotajiem papīra veidiem, līdz ar to skolēnu somas arī kļūst vieglākas.
Apgāds ir izstrādājis īpašu logo „Zaļā grāmata”, kas norāda, ka grāmatas drukātas uz starptautiski sertificēta papīra – pirmā šāda veida grāmata ir Jāņa Jaunsudrabiņa „Zaļā grāmata”.
FSC (Forest Stewardship Council) ir starptautisks saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas nodrošina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu. Sertificētais papīrs parāda, ka mežs, no kura nākusi koksne papīra gatavošanai, ir apsaimniekots, ņemot vērā dabas un vietējās sabiedrības intereses.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem