Izdots romāns par Latvijas vēsturē nozīmīgu lappusi

2021-12-20

Rakstnieci, dzejnieci un tulkotāju Dainu Grūbi lasītājs pazīst jau ne pirmo gadu – autorei iznākuši gan dzejas krājumi, gan prozas darbi.

Atzinību iemantojis rakstnieces pirmais romāns “Ducis cara rubļu” un stāstu krājums “Asimetrija”, bet šī gada nogalē Apgāds Zvaigzne ABC laiž klajā autores jaunāko darbu – romānu “Vienīgie” .

Romāna darbība noris kādā Latvijas mazpilsētā pie Daugavas. Daina Grūbe to nodēvējusi par Vidupi un grāmatas nobeigumā skaidro, ka pilsētiņas prototips ir Jaunjelgava, kuras vaibstus noteikti atpazīs ne viens vien lasītājs. Pilsētas vēsture ir daļiņa no Latvijas valsts un Sēlijas vēstures, kas romāna tekstā savijas ar vairāku dzimtu likteņu līkločiem. Tur ir stiprie Vizbuļi, ir viņu kaimiņi Lāči, ir Vidupes tirgotājs Haims Fišers ar dēliem. Kādā 1939. gada maija rītā Vizbuļu Velta, tolaik septiņpadsmit gadus jauna meitene, no dzimtās sētas steidzas uz pirmo darba vietu – ebreja Haima Fišera veikaliņu. Tobrīd Velta vēl nenojauš, kādas pārmaiņas dzīvē nesīs viņas ierašanās Fišeru namā, kā arī neko nezina par tumšajiem mākoņiem, kas savelkas pie Latvijas un visas Eiropas debesīm. Caur mazpilsētas sadzīvi, caur pieaugšanu un pirmās mīlestības smeldzi un caur rūpīgi pētītu Latvijas ebreju kultūrvides atainojumu Daina Grūbe talantīgi ataino laikposmu, kas Latvijas vēsturē bija tikpat trauksmains un sarežģīts kā citviet pasaulē – taču, kā vienmēr, “mazais cilvēks”, kurš nenosaka pasaules likteņu griežus, ir tas, kuru šie grieži ietekmē vissmagāk.No vienas puses, “Vienīgie” ir atgriešanās pie saknēm, ieniršana valsts, dzimtā novada, pilsētas pagātnē, no otras, romāns rosina lasītāju arī personiskai sarunai – kādam ar vecākiem vai vecvecākiem, kādam – ar saviem laikabiedriem. Tā ir saruna, kas jāturpina arī ar bērniem un mazbērniem, raugoties nākotnē. Vienlaikus šis ir arī romāns par cilvēka dvēseles spēku, par spēju saglabāt pašcieņu pat ļoti grūtos apstākļos un bīstamās izvēles situācijās, un, protams, par mīlestību.

Pieejama arī e-grāmata.

Iesaki draugiem