“Viss ap mani” – jauns tiešsaistes mācību materiāls pirmsskolai!

2019-12-03

Nav noslēpums, ka mūsdienu bērni ar dažādām tehnoloģijām darbojas tikpat labi kā viņu vecāki vai vecvecāki. Pētījumos un praktiski novērojumos speciālisti ir secinājuši, ka pirmsskolas vecumā bērniem ir nepieciešami jēgpilni digitālie materiāli, lai tehnoloģiju izmantošana būtu pamatota, nevis ierīces pildītu “aukles” funkcijas, jo šajā vecumā bērni strauji izzina apkārtējo vidi, kā arī paplašina vārdu krājumu.

Lai pirmsskolas vecuma bērniem dotu iespēju pilnveidot digitālo pratību mācību vidē, kā arī nostiprinātu dabaszinību rotaļnodarbībās iegūtās zināšanas, Apgāds Zvaigzne ABC ir sagatavojis tiešsaistes mācību materiālu “Raibā pasaule. 6 gadi. Viss ap mani” , kura autori ir Raimonds Arājs, Vita Drulle un Agrita Miesniece. Materiālā ir iekļautas 19 dažādas dabaszinībās aplūkotas tēmas, kā arī viens apkopojošais uzdevums par visu materiāla saturu.

Tiešsaistes mācību materiāls “Raibā pasaule. 6 gadi. Viss ap mani” ir veidots tā, lai bērniem ar to būtu interesanti darboties, iekļaujot viņus interesējošus tematus un uzdevumus, un lai atsevišķo uzdevumu pildīšana būtu intuitīvi viegli saprotama bērniem ar dažādu līdzšinējo tehnoloģiju izmantošanas pieredzi. Katra uzdevuma nosacījumus ir iespējams noklausīties, turklāt audiomateriāli ir izmantoti, lai sniegtu papildinformāciju arī pēc uzdevumu izpildīšanas.

Tematiskā ziņā tiešsaistes mācību materiāls “Raibā pasaule. 6 gadi. Viss ap mani” ir plašs, jo tiek aplūkoti galvenie pirmsskolas mācību programmā dabaszinātņu mācību jomā iekļautie jautājumi, piemēram, par materiālu daudzveidību, pārvērtībām dabā, dzīvniekiem un augiem, dabas aizsardzību.

Darbojoties ar tiešsaistes mācību materiālu, bērniem ir iespēja attīstīt savu vārdu krājumu, jo atsevišķi uzdevumi paredzēti arī diskusijām vai viedokļa pamatošanai (piemēram, 2. uzdevums, kurā bērnam ir jāpamato, kāpēc katrs dabas objekts ir novietots konkrētajā vietā). Bērniem ir iespēja pilnveidot arī kritisko domāšanu un problēmrisināšanas pramses, piemēram, veicot 8. uzdevumu, kurā jāsakārto dažādu materiālu lodītes noteiktā secībā. Darbs ar tiešsaistes mācību materiālu nodrošina arī pašvadītu mācību procesu, kura laikā bērns ne tikai veic konkrēto uzdevumu, balstoties uz savām zināšanām, bet nostiprina arī tādas īpašības kā vērīgums, pacietība, domāšana, zināšanu pielietošana jaunās situācijās. To izkopšanā noderīgi ir audiomateriāli, kuros sniegta papildinformācija par uzdevumā minētajiem objektiem, vietām vai parādībām. Piemēram, 19. uzdevumā bērni var noklausīties informāciju par pļavas augiem un dzīvniekiem.

Tiešsaistes mācību materiāls “Raibā pasaule. 6 gadi. Viss ap mani” ir paredzēts individuālai lietošanai pedagoga vai citu pieaugušo vadībā. Tas var būt ierosinātājs plašākai diskusijai vai konkrētas tēmas apgūšanai. Materiālu var izmantot datorā vai planšetdatorā ar interneta pieslēgumu.

Lai veiksmīga dabaszinību apguve ikvienam pirmsskolēnam!

Iesaki draugiem