Nobela laureāta poētiskais romāns

2016-04-18

Nobela prēmija literatūrā ir viens no kritērijiem, kas skaidri apliecina: lasītājs sastopas ar augstas raudzes tekstu.

Franču rakstnieku Patriku Modiano, pateicoties brīnišķīgajai tulkotājai Inesei Pētersonei, latviešu lasītāji iepazina vēl pirms Nobela prēmijas piešķiršanas – viņa darbi “Jaunība, jaunība”, “Tumšo bodīšu iela” un “Vistālāk no aizmirstības” jau izdoti latviešu valodā. Tikko tiem pievienojies romāns “Lai tu neapmaldies šajā apkārtnē” .

“Tā kā sapnis, tomēr ļoti nopietns, pavisam unikāls, tāds, kas nepakļaujas mūsdienu estētikas normām, Patrika Modiano romāns izaicina laika ritumu,” raksta franču izdevums “Télérama”. Šim vērtējumam var tikai pievienoties: no vienas puses, romāns ir pusmūža vīra ceļš savu atmiņu pasaulē, mēģinot atcerēties senas vasaras notikumus. No otras –, tas ir smalki poētisks vēstījums par atmiņas dabu. Kā nemainīga vērtība Patrika Modiano darbos ir rakstnieka brīnišķīgā prasme izvēlēties īstos vārdus, lai visa romāna garumā uzturētu tālas vasaras gaismēnu noskaņu, dūmakainu atmiņu mirgu, perfekti atspoguļojot to prāta stāvokli, kad nejauši izrunāts vārds pamazām ataicina dzīvē vismaz cilvēka ēnu, ja arī ne pašu cilvēku. Un šis vārds, kurš no aizmirstības izcēlis cilvēka ēnu, pamazām kļūst vielisks un miesisks, un tālā vasara, izrādās, nemaz nav tikai nevainīgu bērnības atmiņu apdvesta, tajā ir atgadījušies arī visnotaļ krimināli notikumi. Un toreizējais mazais puisēns, kurš šodien ir pavecs vīrs, pamazām pakļaujas neaicinātu atmiņu vēlmei iznākt virspusē, ļauties ieraudzītām.

Lasot šo nostalģiski poētisko romānu, lasītājam jāļaujas sevi apvārdot, gremdējoties teksta rāmajā ritmā līdz realitātes saplūšanai ar nereālo, līdz pilnīgai saplūsmei ar grāmatu – lai piedzīvotu, ka šī saplūsme pavērš līdzšinējo lasīšanas pieredzi jaunā dimensijā. Lai piedzīvotu jēgpilnas lasīšanas katarsi.

Pieejama arī e-grāmata.

No franču valodas tulkojusi Inese Pētersone.

Iesaki draugiem