Atbalsta materiāli pedagogiem

Raibu raibā pasaule 2. klase. Dabaszinības". Tematiskais plāns

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda, 2. Tematiskais plāns II semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Ilgonis Vilks. Fizika 8. klasei. Stundu plānojums

Stundu plānojums sastādīts 64 mācību stundām, atbilstoši Skola2030 mācību programmas paraugam.

Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda, 1. Tematiskais plāns I semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Atbalsta materiāli pedagogiem

Apgāda Zvaigzne ABC mājaslapā ir pieejami vairāki pedagogiem noderīgi bezmaksas atbalsta materiāli – vēstures ieskaišu uzdevumi, informātikas uzdevumu sagataves, skolotāja grāmatas, kā arī sākumskolas mācību materiālu sērijas “Raibā pasaule” tematiskie plāni.

Raibā pasaule. 3. klase. Tematiskais plāns I un II semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Raibā pasaule. 2. klase. Tematiskais plāns I un II semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Raibā pasaule. 1. klase. Tematiskais plāns I, II semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.