Apraksts

Mācību grāmata ir izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 6. augusta noteikumu Nr. 530 “Par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” 11. pielikumu “Ķīmija. Mācību priekšmeta standarts 8. – 9. klasei”.

8. klases mācību saturs tematiski sadalīts sešās nodaļās
1. Kas ir ķīmija?
2. Vielu mikropasaule
3. Ķīmiskās pārvērtības
4. Gaiss
5. Skābes, bāzes un sāļi
6. Ūdens

• Katrā nodaļā
Zīmējumi, shēmas un piemēri palīdz izprast un padara vieglāk uztveramu mācību saturu - jaunos jēdzienus, ķīmiskos procesus un likumsakarības.
Interesanti fakti sadaļā „Uzzini vairāk!”papildina temata izklāstu, palīdz izprast mācību saturu un novērtēt ķīmijas zināšanu nozīmi ikdienā un sabiedrības attīstībā.
Laboratorijas darbi un eksperimentu apraksti māca izdarīt uz novērojumiem balstītus secinājumus un eksperimentāli pārbaudīt izvirzītās hipotēzes.
Jautājumi temata beigās sniedz iespēju pārbaudīt teksta izpratni un pamatprasmes.

• Nodaļas nobeigumā
Kopsavilkums, kurā sniegts satura apkopojums gan izceļot svarīgākos jēdzienus, gan sakārtojot svarīgāko tabulās un shematiskos zīmējumos.
Katram tematam atbilstoši uzdevumi, kas palīdz pilnveidot mācību stundās iegūtās prasmes, kā arī uzdevumi, kas attīsta prasmes strādāt ar informāciju (teksta fragmentiem, grafikiem, shēmām un attēliem).

Tests „Pārbaudi sevi!” ar atbilžu izvēļu uzdevumiem un atbildēm sniedz iespēju skolēnam pārbaudīt savas zināšanas un prasmes pirms temata noslēguma pārbaudes darba.

Publikācijas

Iesaki draugiem