Apraksts

Izdevumā apkopoti atpūtas kuģu vadītājiem aktuālie Latvijas normatīvie dokumenti - noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un izvilkums no Administratīvā pārkāpumu kodeksa par atpūtas kuģu vadītāja atbildību. Izdevumā ietverti arī jautājumi, ar kuriem jūs varat sastapties, kārtojot atpūtas kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu.

Iesaki draugiem