Apraksts

Valentīnas Skujiņas sastādītajā krājumā „Lietišķo rakstu paraugi” doti daudzveidīgi paraugi dažādiem dokumentiem. Parādīta atšķirība starp tiem dokumentiem, ko raksta uz īpašām veidlapām, un tiem, kurus raksta rokrakstā un iespiedrakstā bez veidlapām. Paraugu izveidē ņemti vērā kopš 1996. gada 1. jūlija spēkā esošie LR Ministru kabineta apstiprinātie “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” Nr. 154, lietvedības rakstu tradīcijas, kā arī pasta noteikumi. Grāmata paredzēta ļoti plašam lasītāju lokam un izmantojama kā rokasgrāmata, veidojot visdažādākos darījumu tekstus. Krājumā iekļauti iesnieguma, dzīvesgājuma (CV), darba pieņemšanas akta, līguma, pieteikuma, izziņas, paskaidrojuma, pilnvaras, atsauksmes, ielūguma un daudzu citu dokumentu paraugi.

Iesaki draugiem