Apraksts

Grāmata pieejama arī Books

Grāmatiņā "Koko un Riko" ir asprātīgi un pamācoši stāstiņi par divu žurkulēnu Koko un Riko piedzīvojumiem, nedarbiem un draudzību. Lai gan dažkārt žurku puikas pastrādā kādu nerātnību, viss beidzas labi, un jauki, ja līdzās ir labs draugs.

Grāmatu par Koko un Riko uzrakstījusi Evija Gulbe. Jau bērnībā vēlējusies rakstīt bērniem, tādēļ studējusi filoloģiju, strādā par skolotāju. Evijas pirmais dzejolis publicēts 1990. gadā laikrakstā „LaBa”, 1996. gadā žurnālā „Draugs” iespiests pirmais autores stāsts jauniešiem „Trakule”, viņas dzejoļus bieži var lasīt bērnu žurnālos „Ezis”, „Spicīte” un „Zīlīte”. „Koko un Riko” ir pirmais autores stāstu krājums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kur viena galvenā varoņa prototips ir viņas meitas žurka Koko.

"Koko un Riko" ir ilustrāciju autores Lindas Lošinas pirmā ilustrētā grāmatiņa. Tā ir iespēja pietuvoties pašas sapnim – kļūt par bērnu grāmatu ilustratori. Ikdienā Linda ir dizainere. Šajā profesijā Lindu saista daudzveidība un prieks piepildīt citu cilvēku ieceres.

Iesaki draugiem