Apraksts

Komplekts izstrādāts integrētai programmā paredzēto tēmu apguvei, kā arī vispārīgo mācību darbības prasmju (uztveres, atmiņas, domāšanas) attīstībai un izziņas rosināšanai. Spēles veicina bērnu radošo darbību, attīsta domāšanu un loģiskumu, stiprina gribu un rada emocijas.
Komplektā ir attēlu kartes, šabloni, modeļi un spēles (kopā 21), kā arī metodiskie komentāri. Tās paredzētas individuālam, pāru un grupu darbam. Spēles, papildinot ar atbilstošu saturu, iespējams izmantot dažādu tematu apguvē.
Autoru kolektīvs: Gita Andersone, Raimonds Arājs, Vita Drulle, Iveta Ikale, Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne.

Publikācijas

Iesaki draugiem