Apraksts

Dabaszinību apguvē ieteicams izmantot visas piecas maņas (redzi, dzirdi, ožu, garšu un tausti), iespēju robežās jādodas dabā, kur bērni paši to varēs izzināt. Ieskatoties un ieklausoties dabā, bērni savas izjūtas pauž arī mūzikā un kustībās. Pēc tam, izmantojot burtnīcu Viss ap mani, bērni nostiprina iegūtās zināšanas grupējot, salīdzinot un analizējot. Tā kā liela nozīme mācību procesā ir bērnu patstāvīgam, praktiskam darbam, bērniem ir jākrāso, jāzīmē, jāgriež un jālīmē. Burtnīcā atrodami daudzveidīgi radoši uzdevumi.
Autoru kolektīvs: Gita Andersone, Raimonds Arājs, Vita Drulle, Iveta Ikale, Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne.

Publikācijas

Iesaki draugiem