Apraksts

Praktisko darbu grāmatā ievietoti 1) laboratorijas eksperimentu un praktikuma darbu apraksti; 2) uzdevumi, kas sakārtoti atbilstoši mācību grāmatas nodaļām. Katrā uzdevumu nodaļā sniegti norādījumi par uzdevumu atrisināšanu, atrisinājumu piemēri un uzdevumi divos līmeņos. Pirmā līmeņa uzdevumi ir vienkāršāki, tie atbilst obligātajām standarta prasībām, otrā līmeņa uzdevumi – sarežģītāki, daļa no šiem uzdevumiem paredzēta vienīgi tiem skolēniem, kuri fiziku apgūst padziļināti. Ievietoti arī uzdevumi atkārtošanai vairākos variantos, šos uzdevumus var izmantot gan zināšanu nostiprināšanai, gan pārbaudei.

Iesaki draugiem