Apraksts

12. klases eksāmenā latviešu valodā un literatūrā trešajā daļā tiek pārbaudīta prasme strādāt ar literāro tekstu, izprast tā jēgu. Lai veiksmīgāk sagatavotos eksāmena trešajai daļai, grāmatas autore piedāvā prozas, dzejas un drāmas tekstu analīzes paraugus un tekstus patstāvīgai analīzei, kā arī ISEC izstrādātos teksta analīzes vērtēšanas kritērijus.
Grāmata būs lielisks palīgs skolotājam – rosināt skolēnus teksta analīzes apguvei vidusskolā un skolēnam – ceļā uz vidusskolas latviešu valodas eksāmenu.

Iesaki draugiem