Apraksts

Izdevumā iekļauts Kriminālprocesa likums un detalizēts Kriminālprocesa likuma alfabētiskais rādītājs, ko sagatavojušas profesores Kristīne Strada - Rozenberga un profesore Ārija Meikališa. Alfabētiskais rādītājs padara Kriminālprocesa izmantošanu īpaši ērtu.Pirmām kārtām alfabētiskais rādītājs būs noderīgs studentiem, kuri, apgūstot krimināltiesiskās zinātnes, varēs vieglāk orientēties Kriminālprocesa likuma tekstā. Tāpat alfabētiskais rādītājs būtiski atvieglos praktizējošo juristu darbu, kuri, vadoties no alfabētiskajā rādītājā iekļautajiem terminiem, varēs ātri un ērti sameklēt piemērojamo normu.

Izdevums domāts praktizējošiem juristiem, juridisko specialitāšu studentiem, maģistrantiem, doktorandiem un jebkuram, kas interesējas par krimināltiesiskajām zinātnēm.

Iesaki draugiem