Apraksts

Izdevumā iekļauts Krimināllikums un likums "Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību". Izdevums pirmo reizi papildināts ar detalizētu Krimināllikuma alfabētisko rādītāju, ko sagatavojusi profesore Valentija Liholaja. Alfabētiskais rādītājs padara Krimināllikuma izmantošanu īpaši ērtu. Pirmām kārtām alfabētiskais rādītājs būs noderīgs studentiem, kuri, apgūstot krimināltiesiskās zinātnes, varēs vieglāk orientēties Krimināllikuma tekstā. Tāpat alfabētiskais rādītājs būtiski atvieglos praktizējošo juristu darbu, kuri, vadoties no alfabētiskajā rādītājā iekļautajiem terminiem, varēs ātri un ērti sameklēt piemērojamo normu.

Izdevums domāts praktizējošiem juristiem, juridisko specialitāšu studentiem, maģistrantiem, doktorandiem un jebkuram, kas interesējas par krimināltiesiskajām zinātnēm.

Iesaki draugiem