Apraksts

E-grāmata pieejama arī Apple Books

Benediktiešu mūka, Pasaules Kristīgās meditācijas kopienas direktora Lorensa Frīmena un luterāņu mācītāja, teoloģijas doktora Jura Rubeņa kopdarba „Krīzes iespējas. Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla” tapšanu pamudinājusi nesenā globālā krīze un tās izraisītais finanšu struktūru sabrukums.
Grāmata ir mēģinājums izprast mūsdienu krīzi, kuras izraisītais banku krahs ir tikai viena no izpausmēm, un palīdzēt saskatīt, ka tā iezīmē jaunu evolucionāro posmu cilvēka apziņas attīstībā. Šī atziņa dod iespēju saskatīt krīzes radītās iespējas.
Autori vēlas pievērst uzmanību praktiskajai meditācijai – senai cilvēces gudrības izpausmei – kā ceļam uz personīgās un sociālās harmonijas atjaunošanu.
Ir jāļauj sevi paņemt pie rokas un jāmēģina doties garā, klusuma pilnā meditācijas svētceļojumā.Tad ikviens varēs uzdāvināt savai valstij vienu labāku, iecietīgāku, patiesāku, milošāku un gudrāku cilvēku.

Iesaki draugiem