Apraksts

Mācību grāmata Latvijas vēsturē ir vēstures nozīmīgāko notikumu izklāsts hronoloģiskā secībā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Apgūstamo vielu bagātina plašs avotu un vēstures dokumentu materiāls. Uzmanība veltīta arī novadpētniecībai un mājas uzdevumiem.

Iesaki draugiem