Apraksts

Grāmatā apkopota V. Plūdoņa lirisko un liroepisko darbu izlase.
No tematikas viedokļa šeit ievietoti gan plaši pazīstami, t. s. „hrestomātiskie” V. Plūdoņa dzejoļi, gan arī tādi, kuri politisku vai citu apsvērumu dēļ padomju laikā noklusēti.
Mākslinieciskā veidojuma meklējumu ziņā izraudzīti darbi, kuros atklājas dzejnieka formas meistarība – grafiskā dažādība, pantu formas, valodas skanīgums un krāšņums.
Liroepikas nodaļā ievietotas plaši pazīstamas („Atraitnes dēls”, „Uz saulaino tāli”, „Divi pasaules” „Salgales Mada loms” u. c., arī „Eža kažociņš”) un mazāk zināmas V. Plūdoņa balādes, poēmas un leģendas.

Iesaki draugiem