Apraksts

Praktisko darbu grāmatā ievietoti 1) laboratorijas eksperimentu un praktikuma darbu apraksti; 2) uzdevumi, kas sakārtoti atbilstoši mācību grāmatas nodaļām. Katrā uzdevumu nodaļā sniegti norādījumi par uzdevumu atrisināšanu, atrisinājumu piemēri un uzdevumi trijos sarežģītības līmeņos. Ievietoti arī uzdevumi atkārtošanai vairākos variantos, šos uzdevumus var izmantot gan zināšanu nostiprināšanai, gan pārbaudei.

Iesaki draugiem