Apraksts

Mācību grāmatā „Latviešu valoda 7. klasei” autores piedāvā skolēniem iespēju ne tikai bagātināt savu leksikonu, bet arī nopietni un daudzveidīgi kopt valodas kultūru, iejūtoties gan daudzveidīgās komunikatīvās situācijās, gan vērtējot plašu piemēru klāstu, kas saistīti ar valodas pareiza stila apguvi. Nodaļa „Pārspriedums” ļauj pilnīgot skolēnu domraksta rakstīšanas prasmes. Visplašāk mācību grāmatā aplūkota latviešu valodas vārdšķiru morfoloģija, tuvinot skolēnus izpratnei ne tikai par vārda sastāvu nozīmi vārddarināšanā un – jo īpaši – formveidošanā (darbības vārds), gan par palīgvārdu nozīmi un iespējām. Katra nodaļa noslēdzas ar uzdevumu pašvērtējumam.

Iesaki draugiem