Apraksts

Grāmata paredzēta tiem, kuri sāk mācīties latviešu valodu un vēlas ātri apgūt tās pamatiemaņas: spēju gan pajautāt kaut ko otram, gan pašam atbildēt uz jautājumiem, lai iesaistītos dažādās ikdienišķās sarunās.
Grāmatā dominē lietišķa komunikatīva pieeja valodai, nepretendējot uz dziļu gramatikas un valodas īpatnību izpēti.
Mācību materiāls ir pārbaudīts praksē darbā ar ārvalstu studentiem.

Iesaki draugiem