Apraksts

Rokasgrāmata un vingrinājumu krājums angļu valodas gramatikā vidējam angļu valodas zināšanu līmenim.
Komplektu var izmantot vidusskolu audzēkņi; jaunāko kursu studenti, kuriem angļu valoda nav specialitāte; interesenti, kas angļu valodu mācās kursos un patstāvīgi.
Grāmatā mācību viela sadalīta 2 daļās: pirmajā daļā aplūkotas vārdu šķiras, otrajā daļā – teikuma locekļi. Gramatiskie likumi uzrakstīti vienkāršos teikumos un papildināti ar vingrinājumiem un atjaunotiem zīmējumiem.
Grāmatas beigās ievietoti 4 pielikumi, kā arī izsmeļošs gramatisko terminu rādītājs.

Iesaki draugiem